Get to grips with new data laws at March for Business event

Posted 13 February 2018 | 0 Comments

Businesses wanting to know more about new data laws can take advantage of a free training session.

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) is the most important change in data privacy regulation in 20 years.

As part of Denbighshire County Council’s March for Business month, a free training session is being held at Clwyd Chambers business hub in Rhyl on March 2.

Jason Davies of IT firm Safonda will be leading the session.

He said: “With GDPR coming into effect in early 2018 it is essential businesses of all sizes understand what will be required of them to stay on the right side of the law.

“This session will cover an overview of GDPR including looking at the challenges for existing and future IT and paper-based systems along with the steps every organisation should be looking at now to make sure they are ready.”

For more information or to book visit www.denbighshire.gov.uk/marchforbusiness

 

Dod i’r afael â chyfreithiau data newydd yn nigwyddiad Mis Mawrth Menter

Gall busnesau sydd eisiau dysgu mwy am gyfreithiau data newydd fanteisio ar sesiwn hyfforddiant am ddim.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE ydi’r newid pwysicaf i reoliadau cyfrinachedd data mewn 20 mlynedd.

Yn rhan o Fis Mawrth Menter Cyngor Sir Ddinbych, bydd sesiwn hyfforddiant am ddim yn cael ei gynnal yng nghanolfan fusnes Clwyd Chambers yn y Rhyl ar 2 Mawrth.

Fe arweinir y sesiwn gan Jason Davies o gwmni TG Safonda.

Dywedodd: “Wrth i’r Rheoliad ddod i rym yn fuan yn 2018, mae’n hanfodol bod busnesau o bob maint yn deall beth sy’n angenrheidiol i beidio â thorri’r gyfraith.

“Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg o’r Rheoliad gan gynnwys yr heriau ar gyfer systemau TG a phapur nawr ac yn y dyfodol, ynghyd â’r camau y dylai pob sefydliad eu cymryd i sicrhau eu bod yn barod.”

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle ewch i www.sirddinbych.gov.uk/mismawrthmenter