Plan launched for Rhyl town centre

Posted 13 April 2018 | 0 Comments

You may have heard that Denbighshire County Council is undertaking a programme of engagement to support a plan for the future of Rhyl Town Centre,

Businesses are a key group that we want to talk to as part of the project, as they will play a key role in shaping and supporting the future of Rhyl Town Centre.  Local businesses are a vibrant and important part of our community, whether you’re based in the town centre or not, you have ideas and knowledge that can help us make it better for local people, visitors, other business and for the wider benefit of Rhyl.

How to get involved

We’ve already spent much of March for Business speaking to local businesses from across Denbighshire, which has been great.  You’ve been telling us how you’d like to see the town centre change, what you think works at the moment and what issues you’d like to see us address.

There will be more opportunities to get involved throughout the Spring and Summer.  If you have a spare couple of minutes now it would be great if you could   complete our business questionnaire online.

If you have something to say about Rhyl Town Centre, we want to hear it so If you’d prefer to discuss the town centre directly with one of our team you can contact us.

You can find out  more about the project by visiting www.denbighshire.gov.uk/rhyltowncentreplan

___________________________________________________________________

Efallai eich bod wedi clywed bod Cyngor Sir Ddinbych yn ymgymryd â rhaglen ymgysylltu i gefnogi cynllun ar gyfer dyfodol Canol Tref Y Rhyl

Rydym ni eisiau siarad â busnesau fel rhan o’r prosiect gan eu bod yn grŵp allweddol, oherwydd byddant yn chwarae rôl allweddol yn llunio ac yn cefnogi dyfodol Canol Tref y Rhyl. Mae busnesau lleol yn rhan bwysig o’n cymuned, boed chi yng nghanol y dref ai peidio, mae gennych syniadau a gwybodaeth sy’n gallu ein helpu i’w wneud yn well i bobl leol, ymwelwyr, busnesau eraill ac ar gyfer budd ehangach y Rhyl.

Sut i gymryd rhan

Efallai eich bod wedi clywed bod Cyngor Sir Ddinbych yn ymgymryd â rhaglen ymgysylltu i gefnogi cynllun ar gyfer dyfodol Canol Tref Y Rhyl

Rydym ni eisiau siarad â busnesau fel rhan o’r prosiect gan eu bod yn grŵp allweddol, oherwydd byddant yn chwarae rôl allweddol yn llunio ac yn cefnogi dyfodol Canol Tref y Rhyl. Mae busnesau lleol yn rhan bwysig o’n cymuned, boed chi yng nghanol y dref ai peidio, mae gennych syniadau a gwybodaeth sy’n gallu ein helpu i’w wneud yn well i bobl leol, ymwelwyr, busnesau eraill ac ar gyfer budd ehangach y Rhyl.

Sut i gymryd rhan

Rydym wedi treulio rhan helaeth o fis Mawrth yn siarad â busnesau lleol ledled Sir Ddinbych, sydd wedi bod yn wych.  Rydych chi wedi bod yn dweud wrthym sut byddech chi’n hoffi gweld canol y dref yn newid, beth rydych chi’n feddwl sy’n gweithio ar y funud, a pha faterion y byddech chi’n hoffi i ni ymdrin â nhw.

Bydd mwy o gyfleoedd i gymryd rhan drwy gydol y gwanwyn a’r haf.  Os oes gennych ychydig funudau i’w sbario rŵan, byddai’n wych pe gallech lenwi ein holiadur ar-lein ar gyfer busnesau.

Os oes gennych rhywbeth i ddweud am Ganol Tref y Rhyl, hoffem glywed gennych chi felly os hoffech drafod canol y dref yn uniongyrchol gydag un o’r tîm, gallwch gysylltu â ni.

Mwy o wybodaeth

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y prosiect drwy ymweld â www.sirddinbych.gov.uk/cynlluncanoltrefyrhyl